Linux User Group Nijmegen bijeenkomsten worden elke 2e dinsdag van de maand georganiseerd.

De honderddertiende bijeenkomst is op dinsdag 8 februari 2022. Wegens de Corona maatregelen waarschijnlijk NIET op onze reguliere locatie, maar online via videoconferencing. Gratis toegang.

De honderddertiende bijeenkomst is op dinsdag 11 januari 2022. Wegens de Corona maatregelen NIET op onze reguliere locatie, maar online via videoconferencing. Gratis toegang.

De honderdtwaalfde bijeenkomst is op dinsdag 14 december 2021. Wegens de Corona maatregelen NIET op onze reguliere locatie, maar online via videoconferencing. Gratis toegang.