Linux User Group Nijmegen bijeenkomsten worden elke 2e dinsdag van de maand georganiseerd.

De eenentachtigste bijeenkomst is op dinsdag 14 mei 2019 in De Klinker, Van Broeckhuysenstraat 46, 6511 PK Nijmegen.

De tachtigste bijeenkomst is op dinsdag 9 april 2019 in De Klinker, Van Broeckhuysenstraat 46, 6511 PK Nijmegen.

De negenenzeventigste bijeenkomst is op dinsdag 12 maart 2019 in De Klinker, Van Broeckhuysenstraat 46, 6511 PK Nijmegen.