Linux User Group Nijmegen bijeenkomsten worden elke 2e dinsdag van de maand georganiseerd.

De vierenzestigste bijeenkomst is op dinsdag 12 december 2017 in De Klinker, Van Broeckhuysenstraat 46, 6511 PK Nijmegen.

De drieenzestigste bijeenkomst is op dinsdag 14 november 2017 in De Klinker, Van Broeckhuysenstraat 46, 6511 PK Nijmegen.

De tweeenzestigste bijeenkomst is op dinsdag 10 oktober 2017 in De Klinker, Van Broeckhuysenstraat 46, 6511 PK Nijmegen.