Linux User Group Nijmegen bijeenkomsten worden elke 2e dinsdag van de maand georganiseerd.

De honderdelfde bijeenkomst is op dinsdag 9 november 2021. Dit keer weer op onze vaste locatie! Gratis toegang maar met coronabewijs.

De honderdentiende bijeenkomst is op dinsdag 12 oktober 2021. Dit keer weer op onze vaste locatie! Gratis toegang.

De honderdennegende bijeenkomst is op dinsdag 14 september 2021. Dit keer weer op onze vaste locatie! Gratis toegang.