Linux User Group Nijmegen bijeenkomsten worden elke 2e dinsdag van de maand georganiseerd.

De zesenzestigste bijeenkomst is op dinsdag 13 februari 2018 in De Klinker, Van Broeckhuysenstraat 46, 6511 PK Nijmegen.

De vijfenzestigste bijeenkomst is op dinsdag 9 januari 2018 in De Klinker, Van Broeckhuysenstraat 46, 6511 PK Nijmegen.

De vierenzestigste bijeenkomst is op dinsdag 12 december 2017 in De Klinker, Van Broeckhuysenstraat 46, 6511 PK Nijmegen.