Linux User Group Nijmegen bijeenkomsten worden elke 2e dinsdag van de maand georganiseerd.

De honderdenvierde bijeenkomst is op dinsdag 13 april 2021 wegens de anti-Corona maatregelen NIET op onze reguliere locatie, maar virtueel met behulp van videoconferencing. Gratis toegang.

De honderdenderde bijeenkomst is op dinsdag 9 maart 2021 wegens de anti-Corona maatregelen NIET op onze reguliere locatie, maar virtueel met behulp van videoconferencing. Gratis toegang.

De honderdtweede bijeenkomst is op dinsdag 9 februari 2021 wegens de anti-Corona maatregelen NIET op onze reguliere locatie, maar virtueel met behulp van videoconferencing. Gratis toegang.