De vijfenzestigste bijeenkomst is op dinsdag 9 januari 2018 in De Klinker, Van Broeckhuysenstraat 46, 6511 PK Nijmegen.

De vierenzestigste bijeenkomst is op dinsdag 12 december 2017 in De Klinker, Van Broeckhuysenstraat 46, 6511 PK Nijmegen.

De drieenzestigste bijeenkomst is op dinsdag 14 november 2017 in De Klinker, Van Broeckhuysenstraat 46, 6511 PK Nijmegen.

De tweeenzestigste bijeenkomst is op dinsdag 10 oktober 2017 in De Klinker, Van Broeckhuysenstraat 46, 6511 PK Nijmegen.