De zevenenzestigste bijeenkomst is op dinsdag 13 maart 2018 in De Klinker, Van Broeckhuysenstraat 46, 6511 PK Nijmegen.

De zesenzestigste bijeenkomst is op dinsdag 13 februari 2018 in De Klinker, Van Broeckhuysenstraat 46, 6511 PK Nijmegen.

De vijfenzestigste bijeenkomst is op dinsdag 9 januari 2018 in De Klinker, Van Broeckhuysenstraat 46, 6511 PK Nijmegen.

De vierenzestigste bijeenkomst is op dinsdag 12 december 2017 in De Klinker, Van Broeckhuysenstraat 46, 6511 PK Nijmegen.