De vierenveertigste bijeenkomst is op dinsdag 12 april 2016 in De Klinker, Van Broeckhuysenstraat 46, 6511 PK Nijmegen.

De tweeenveertigste bijeenkomst is op dinsdag 9 februari 2016 in De Klinker, Van Broeckhuysenstraat 46, 6511 PK Nijmegen.

De drieenveertigste bijeenkomst is op dinsdag 8 maart 2016 in De Klinker, Van Broeckhuysenstraat 46, 6511 PK Nijmegen.

De eenenveertigste bijeenkomst is op dinsdag 12 januari 2016 in De Klinker, Van Broeckhuysenstraat 46, 6511 PK Nijmegen.