De drieenenvijftigste bijeenkomst is op dinsdag 10 januari 2017 in De Klinker, Van Broeckhuysenstraat 46, 6511 PK Nijmegen.

De tweeenenvijftigste bijeenkomst is op dinsdag 13 december 2016 in De Klinker, Van Broeckhuysenstraat 46, 6511 PK Nijmegen.

De eenenvijftigste bijeenkomst is op dinsdag 8 november 2016 in De Klinker, Van Broeckhuysenstraat 46, 6511 PK Nijmegen.

De vijftigste bijeenkomst is op dinsdag 11 oktober 2016 in De Klinker, Van Broeckhuysenstraat 46, 6511 PK Nijmegen.