De drieëndertigste bijeenkomst is op dinsdag 12 mei 2015 in De Klinker, Van Broeckhuysenstraat 46, 6511 PK Nijmegen.

De tweeëndertigste bijeenkomst is op dinsdag 14 april 2015 in De Klinker, Van Broeckhuysenstraat 46, 6511 PK Nijmegen.

De eenendertigste bijeenkomst is op dinsdag 10 maart 2015 in De Klinker, Van Broeckhuysenstraat 46, 6511 PK Nijmegen.

De dertigste bijeenkomst is op dinsdag 10 februari 2015 in De Klinker, Van Broeckhuysenstraat 46, 6511 PK Nijmegen.