De vijfendertigste bijeenkomst is op dinsdag 14 juli 2015 in De Klinker, Van Broeckhuysenstraat 46, 6511 PK Nijmegen.

De vierendertigste bijeenkomst is op dinsdag 9 juni 2015 in De Klinker, Van Broeckhuysenstraat 46, 6511 PK Nijmegen.

De drieëndertigste bijeenkomst is op dinsdag 12 mei 2015 in De Klinker, Van Broeckhuysenstraat 46, 6511 PK Nijmegen.

De tweeëndertigste bijeenkomst is op dinsdag 14 april 2015 in De Klinker, Van Broeckhuysenstraat 46, 6511 PK Nijmegen.