Skip to main content

Voorkom dat je zelfgehoste (postfix) mailserver als spam wordt gezien (2)

Presentatie door: Oscar Buse
12 april 2016

Hoe te voorkomen dat je mail, verzonden van een eigen (postfix) mailserver, als spam wordt gezien. 

Lightning uitleg over een paar maatregelen:

  • reverse DNS
  • HELO greeting
  • SPF (Sender Policy Framework)
  • DKIM (Domain Keys Identified Mail) Check

Sheets:pdfhttps://www.kwalinux.nl/html/presentaties/mailserver.pdf

LUGN44 - dinsdag 12 april 2016