Skip to main content

Webserver opzetten (LAMP stack)

Presentatie door: Peter Martin
08 april 2014

Veel webservers draaien op basis van LAMP (Linux, Apache, MySQL en PHP).
Peter laat zien hoe je zo'n webserver opzet, tegen welke problemen je aanloopt en hoe je ze oplost.

Sheets: http://www.slideshare.net/pe7er/linuxnijmegen2014-lamp

LUGN20 - dinsdag 8 april 2014