Skip to main content

Virtualisatie deel 3: Kubernetes

Presentatie door: Oscar Buse
13 februari 2018

We hebben eerder kennis gemaakt met KVM (virtualisatie deel 1) en Docker (virtualisatie deel 2). Nu wordt het tijd voor het derde deel over virtualisatie: Kubernetes.

Doel: met een mix tussen theorie en praktijk hoop ik eenieder zo goed mogelijk een beginnend inzicht in kubernetes te verschaffen.
Gewenste voorkennis: ietwat algemene Linux, docker en netwerk kennis.

Aan bod zal komen:
* Korte samenvatting eerder virtualisaties met KVM en Docker.
* Wat is kubernetes? Een kort overzicht van wat kubernetes is en wat je er mee moet..
* De installatie van Kubernetes (met VM's en op echte hardware).

Pauze
* Enkele belangrijke kenmerken van kubernetes: pods, deployments en replica's.
* Werken met kubectl: de kubernetes cli.
* Het belang van "microservices".
* Demo.
* Bier.
Sheets: pdfkubernetes.pdf

LUGN66 - dinsdag 13 februari 2018