Skip to main content

Open Generatiekloof

Presentatie door: Emiel Brok
12 maart 2013

De 'open' generatiekloof is het verschil tussen wat de markt vraagt en wat de onderwijsinstellingen te bieden hebben.

Wat vraagt de markt, nu en in de toekomst? Recent pdfonderzoek van The Linux Foundation laat zien dat circa 80 procent van de ondervraagde ICT-ers de komende vijf jaar (meer) gebruik wil gaan maken van het Linux-besturingssysteem. Maar als de vraag toeneemt, zullen er wél ICT-ers moeten zijn die om kunnen gaan met Linux en andere open source software. Op dit moment is er maar een klein deel dat hier kennis van heeft.

De kloof dreigt nog groter te worden.

Emiel vertelt over de vicieuze cirkel waarin de werkgevers en de scholen terecht zijn gekomen. En tevens de oplossingen die hij ziet om de cirkel te doorbreken. Daarnaast is hij ook zeer benieuwd naar de mogelijke oplossingen die vanuit de LUGN-bezoeker worden aangedragen. Helpt u mee de 'open' generatiekloof te verkleinen? 

Naast deze ideologische en politieke bijdrage zal hij de bezoekers ook volledig op de hoogte brengen betreffende de open source en Linux certificeringen die er te behalen zijn. Daarnaast geeft hij aan wat de meerwaarde is van dergelijk certificaten.

Emiel Brok is mede-oprichter en bestuurslid van LPI Nederland, de zelfstandige Nederlandse afdeling van het wereldwijde LPI, het Linux Professional Institute. Hij zet zich in voor professionalisering van de open source markt en dan vooral voor open source onderwijs en certificering binnen de publieke onderwijssector. Emiel Brok werkt bij AT Computing, een opleider, consultancy en remote beheer organisatie gespecialiseerd in Linux en UNIX. Daarnaast is hij mede-oprichter en dagvoorzitter van ICT Netwerk Nijmegen, Lid van de Expertgroep Open Source bij ECABO en Stichting Praktijkleren en lid van de 'Vrienden van ICT'.

LUGN7 - dinsdag 12 maart 2013