Skip to main content

#!/bash/collective/#6

Presentatie door: Peter Martin
14 oktober 2014

We delen ons op in 2 of 3 teams. De teams krijgen de opdracht om een bruikbaar programma te schrijven in bash.
De opdracht blijft tot op het laatste moment geheim.

Welk team schrijft de mooiste code en... werkt het programma?

De opdracht was: Schrijf een bash script dat een textfile aanmaakt waarin alle referenties naar www.linuxnijmegen.nl worden verzameld.
Oscar's oplossing:

#!/bin/bash
outputfile="./linuxnijmegen.refs"
PATH=/bin:/usr/bin:/usr/local/bin
export PATHHcount=0
> $outputfile
for ((i=0; i<40;i+=10))
do
let count=count+10
echo "$count urls.."
GET " https://www.google.nl/search?q=links:www.linuxnijmegen.nl&start=$i" >> $outputfile
donecat $outputfile | egrep '[0-9][0-9]*k\ ' | sed 's/^ *\([^ ][^ ]*\)\ .*$/\1/' | /bin/grep '\.'

LUGN26 - dinsdag 14 oktober 2014