Linux User Group Nijmegen (LUG Nijmegen) is een gebruikersgroep van Nijmeegse Linux gebruikers. Het doel van deze Linux gebruikersgroep is het delen van kennis, uitwisselen van ervaringen.

Verschillende Linux distributies

Het besturingssysteem Linux is in veel verschillende versies (distributies) beschikbaar. Wij beperken ons niet tot één specifieke distributie. We opereren Linux distributie onafhankelijk en richten ons meer op de overeenkomsten. Of we behandelen op een bijeenkomst juist een specifieke distributie (en een volgende bijeenkomst weer een andere).

Verschillende kennisniveaus

De leden van de gebruikersgroep hebben verschillende achtergronden, gebruiken Linux voor verschillende toepassingen en hebben verschillende interesses en kennisniveaus. Wij proberen hierbij aan te sluiten door elke bijeenkomst verschillende onderwerpen en voor verschillende niveaus te behandelen.

Verschillende onderwerpen

Samenhangend met de verschillende kennisniveaus en interessegebieden bespreken we tijdens een bijeenkomst verschillende Linux gerelateerde onderwerpen.

Bijeenkomsten

Elke 2e dinsdag van de maand wordt er in Nijmegen een bijeenkomst georganiseerd. 
We proberen elke bijeenkomst 3 vaste onderdelen te hebben:

  • Presentatie/demonstratie van een Linux Distributie en/of bepaalde toepassingen (programmas)
  • Presentatie/demonstratie van Command Line / Hardware
  • Gezellig ongestructureerd kennis en ervaringen uitwisselen